O filmie

'Młyn i krzyż'

Film "Młyn i krzyż" jest próbą współczesnego odczytania słynnego obrazu Petera Bruegla p.t. "Droga na Kalwarię". Wątek cierpienia Chrystusa splata się tu z cierpieniem Flandrii uciskanej politycznie i religijnie przez Hiszpanów w XVI wieku. Bruegel, najwybitniejszy filozof pośród malarzy, opowiada o tragedii historii i wartości tolerancji. Film Majewskiego sprawia, że na naszych oczach ożywają postaci i sceny z obrazu niczym w tableau vivant.

Gatunek: Film fabularny
Kraj produkcji: Polska, Szwecja
Rok produkcji: 2009
Czas: 85 min.
Plenery: okolice Katowic, Tarnów, Dębno, Wieliczka, Jura Krakowsko-Częstochowska