Arkana Studio PLEN

'Wytnij-Wklej

Wytnij-Wklej

Produkcja

Produkcja Arkana Studio
Telewizja Polska S.A.
Film powstał przy współpracy z: Dragon Forum
Film współfinansowany przez: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dyrektor - Agnieszka Odorowicz