Arkana Studio PLEN

'Habit i zbroja

Habit i zbroja

Habit i zbroja

Powstają, aby nawracać i leczyć. Ale chcą więcej. Chcą być ponad innymi.

Padają święte dęby i płoną wioski Prusów. Zakonnicy budują państwo: bogate, perfekcyjnie arządzane, autorytarne i teokratyczne, niepokonane. Zagarniają sąsiedzki port – Gdańsk, zwołują rycerstwo na safari na Litwinów...

Pogardzani sąsiedzi zawierają sojusz. Gdy Polska i Litwa tworzą zalążek mocarstwa, Zakon rozpętuje wojnę. Rzeczpospolita Obojga Narodów wygrywa kulminacyjną bitwę, ale nie pokonuje Zakonu. Wojna żarzy się przez 13 lat.

Prawdziwymi zwycięzcami okazują się mieszkańcy krzyżackich miast, z Toruniem na czele. Chcą być wolni. To oni ostatecznie pokonują Zakon, wybierając jagiellońską Rzeczpospolitą: kraj wolności i postępu. Obywatele Prus wypowiadają posłuszeństwo Zakonowi i poddają się zwierzchnictwu Rzeczpospolitej.

Pragnienie wolności przeciw autorytarnej korporacji – oto historia Zakonu Krzyżackiego, którego dziedzictwo do dziś kształtuje oblicze Europy.

*

Film „Habit i zbroja” przedstawia dzieje Państwa Zakonnego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako gigantyczną grę strategiczną, w której konkurują ze sobą różne wartości cywilizacyjne i ścierają emocje aktorów historii. Scenariusz filmu obejmuje 300 lat, od XIII do XVI wieku.

Film pokazuje powstanie Zakonu NMP Domu Niemieckiego w Palestynie, a następnie kolonizację ziem pruskich nad Bałtykiem i budowę Państwa Zakonnego oraz okres jego prosperity.

Dalej film przedstawia wielką wojnę Zakonu z Rzeczpospolitą w XV wieku, w tym bitwę pod Grunwaldem (1410). Film kończy likwidacja Państwa Zakonnego na mocy II Pokoju Toruńskiego (1466) i akces jego mieszkańców do Rzeczpospolitej Obojga Narodów w tzw. Hołdzie Pruskim.
 
 
Czas trwania: 100 minut