Facebook YouTube

ARKANA studio filmowe to niezależna firma produkcyjna, założona w roku 2003 przez Dorotę Roszkowską. Domeną studia jest film oparty na faktach, siedzibą Warszawa, a terenem działania świat. Celem Arkany jest sedno rzeczy, jak na to wskazuje łacińskie słowo arcanus.

ARKANA film studio is an independent production company, established by Dorota Roszkowska in 2003. Its domain is film based on facts. It is located in Warsaw and works all over the world. Arkana’s purpose is the deed of the things as indicated by the Latin word arcanus.