Arkana Studio PLEN

'Śpiewać

Śpiewać

Aktualności

Film "Śpiewać" na etapie postprodukcji

Film "Śpiewać" na etapie postprodukcji

2017-10-01

Film "Śpiewać" uzyskał dofinansowanie.

Film "Śpiewać" uzyskał dofinansowanie.

2016-11-24

Ministerstwo Kultury w Rosji dofinansowało film "Śpiewać" za sprawą naszego koproducenta - Gorky Film Studio.

Film w produkcji.

2015-01-09